วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552


วันที่ 7 กันยายนหยุดไม่มีการเรียนการสอน เพราะมีการรับปริญญาที่ ม.บูรพา นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

วันที่ 31 และวันที่ 24 สิงหาคม อาจารย์ได้มอบหมายงานให้นิสิตลงพื้นที่ปฎิบัติสัมภาษณ์การทำกิจกรรมวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเรื่อง"ปัญหาขยะล้นหาดบางแสน" และจัดทำรายงายและโปสเตอร์ เพื่อนำเสนอในวันที่ 21 กันยายน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น