เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ความคาดหวังรายวิชา


คุณคิดว่า คุณมีความคาดหวังกับวิชา ConTent AnALySiS SkiLL FoR 1-2009 คือ?

--- อยากศึกษาการวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องครับ

--- อยากรู้เทคนิคการสืบค้นข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และชัดเจนครับ

---อยากรู้วิธีการนำเสนองานที่ถูกต้อง ผ่านสื่อต่างๆ ที่ทันสมัยและถูกต้องครับ

--- อยากทำ BloGGer ส่วนตัวให้สวย เจ๋ง เหมือน hi5 คับ

--- และสุดท้ายอยากได้เกรด A ครับ(ตั้งใจเรียนครับ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น