เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

คำพ่อสอน

สัปดาห์ที่ 4 "แนวทาง ๙ คำพ่อสอน" กับการเรียนศึกษาศาตร์
คนเราจะต้องรับและจะต้องให้
เมื่อรับสิ่งใดมา ก้จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้นควรให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามาคคีในหมู่คณะและประชาชาติทั้งหลายมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น